Non Teaching Staff

Non Teaching Staff List

Mahesh Asudani Adminstrative Officer

Shri Mahesh Assudani

Shri kamlesh Tayal

APC

Sh. J. Baiju

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: jbaiju@ncert.nic.in
                                                                                   

Smt. Narbada Gharu

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: NarbadaGharu@riebpl.com
                                                                                   

Sh. Anil Hirau

Smt. G.K. Giri

Sh. Sanjay Gokhe

Shri Shakti Sharma

Sh. Neerendra Singh

Sh. Ashok Kumar Gound

Sh. Rakesh Kumar Soni

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: RakeshKumarSoni@riebpl.com
                                                                                   
Pankaj Nagdeve

Sh. Pankaj Sheshrao Nagdeve

Lalima sharma

Dr. Lalima Sharma

                                                                                     
 • Department: Library
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: lalimaraj@gmail.com
                                                                                                                                                                                                                                                           

Shri Pradeep Namdev

Sh. Manish Kumbhare (Hindi)

Sh. Rajeev Yadav

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: RajeevYadav@riebpl.com
                                                                                   

Sh. Chandra Prakash

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: ChandraPrakash@riebpl.com
                                                                                   

Sh. Prabhu Dayal

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: PrabhuDayal@riebpl.com
                                                                                   

Sh. Deepak Gupta

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: DeepakGupta@riebpl.com
                                                                                   

Sh. Umar khan

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: Umarkhan@riebpl.com
                                                                                   

Sh. Shiv Prasad Yadav

Sangeeta Trivedi

Smt. Sangeeta Trivedi

                                           
 • Department: DESM (Botony)
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: sangeetarajol@gmail.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Sh. OM Prakash Garhwal

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: OmPrakashGarhwal@riebpl.com
                                                                                                                                                                                                                 
Shilpa Gupta

Smt. Shilpa Gupta

Sh. jitendra Singh

Sh. kamal Pakhale

Sh. Pankaj Lakhera

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: PankajLakhera@riebpl.com
                                                                                   
Gaurav Bisht

Sh. Gaurav Bisht

                                                                                     
 • Department: Account Section
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: gauravb@ncert.nic.in
                                                                                                                                                                                                                                                                                
Dipesh Bhardwaj

Sh. Dipesh Bhardwaj

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: DipeshBhardwaj@riebpl.com
                                                                                   

Sh. Abdul Majid Khan

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: AbdulMajidKhan@riebpl.com
                                                                                   

Sh. Ravindra Kumar Sah

Sh. Hari Prasad Shakwar

Sh. Rakesh Bisariya

Sh. Hemant Kumar Kanojia

Sh.

Sandeep Kumar Dhandhi

Sh. Sandeep kumar Dhadhi

Sh. Dinesh Kumar Ahirwahar

Sh. Tabish Ali

Sh.A.K.Pandey

Sh. Dinesh Kumar

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: Dinesh Kumar@riebpl.com
                                                                                   

Smt. Veenus Mishra

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: VeenusMishra@riebpl.com
                                                                                   

Sh. Sunil khare

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: Sunilkhare@riebpl.com
                                                                                   

Sh. Prem kumar Thapa

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: PremkumarThapa@riebpl.com
                                                                                   

Smt. Nirmala Anand

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: NirmalaAnand@riebpl.com
                                                                                   

Sh. Gopi Shankar Sen

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: GopiShankarSen@riebpl.com
                                                                                   

Sh. Bhaduar Singh Jha

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: BhaduarSinghJha@riebpl.com
                                                                                   

Sh. Gayaraj Yadav

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: GayarajYadav@riebpl.com
                                                                                   

Sh. Ranjana Ahirwar

Sh. Devi prasad Keer

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: DeviprasadKeer@riebpl.com
                                                                                   

Sh. H.S. Samseriya

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: HSSamseriya@riebpl.com
                                                                                   

Sh. Motilal

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: Motilal@riebpl.com
                                                                                   

Sh. Rajendra kumar Kulaste

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: RajendrakumarKulaste@riebpl.com
                                                                                   

Sh. Akhilesh Giri

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: AkhileshGiri@riebpl.com
                                                                                   

Sh. Mahesh Kumar Nagle

Sh.

Smt. Suman Bai

                                                                                      
  • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
  • Email: Sumanbai@riebpl.com
                                                                                     

Sh. Santosh kumar kol

                                                                                      
  • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
  • Email: SantoshKumarKol@riebpl.com
                                                                                     

Ms. Taranuum khan

Smt. Rajni Bai

                                                                                     
 • Telephone: + 61 (2) 8093 3400
 • Email: RajniBai@riebpl.com
                                                                                   

Sh. Ram Ratan

Back to Top